Αποσύρσεις - οριστικές διαγραφές

Η εταιρία αναλαμβάνει την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων με οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη.

 

Ανεύρεση σπάνιων ανταλλακτικών

Η εταιρία μας κατέχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση στην ανεύρεση δύσκολων ανταλλακτικών. Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ακόμα και τα πιο σπάνια ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μεταχειρισμένα ή καινούρια.

Αποστολές ανταλλακτικών στην επαρχία

Αναλαμβάνουμε αποστολές ανταλλακτικών σε όλη την Ελλάδα.